ANNUARIO C.A.I. SEZ. EDOLO 1996 (2 copie), 1997, 1998, 1999